Ondersteuning & zorg

Cliëntenraad Jeugdwet

De Cliëntenraad Jeugdwet GO (CRJW-GO) behartigt de gezamenlijke belangen van alle cliënten: kinderen, jongeren en hun (pleeg-) ouders/ verzorgenden.

Goeree Overflakkee heeft een actieve Cliëntenraad die meepraat over alle voor cliënten belangrijke onderwerpen.

De Cliëntenraad maakt problemen waar cliënten tegenaan lopen binnen het Team Jeugd en Gezin bespreekbaar en kan zo invloed uitoefenen op de kwaliteit van de hulpverlening.