Ondersteuning & zorg
Jeugdzorg
Middelharnis

Team Jeugd en Gezin

Adres
Koningin Julianaweg 45
Postcode / plaats
3241 XB Middelharnis
Telefoon
14 0187
';

Het team Jeugd en Gezin van de gemeente Goeree-Overflakkee biedt ondersteuning wanneer het dagelijkse leven, zoals wonen, werken, opvoeden van kinderen, naar school gaan, het volgen van een opleiding en zorgen voor familie, niet vanzelf gaat. Het team Jeugd en Gezin bestaat uit medewerkers jeugd (jeugd- en gezinscoaches, psychologen en cliëntondersteuners), procesregisseurs, regisseur Lokaal ZorgNetwerk / Lokaal Team Huiselijk Geweld, medewerkers Leerplicht, medewerkers Leerlingenvervoer en ondersteunende medewerkers (backoffice). Het kan gaan om jeugdhulp, ondersteuning bij complexe of multiproblematiek volwassenen, handhaving leerplicht, voorkomen schooluitval, leerlingenvervoer, ondersteuning bij huiselijk geweld en het inzetten van zorg voor zorgmijders. Samen met u wordt gekeken welke ondersteuning of dienstverlening nodig is en deze ondersteuning door de medewerkers uit het team geboden kan worden of ingezet wordt door gecontracteerde zorgpartners of dienstverleners.