Initiatieven in de buurt
Ooltgensplaat

Van Grijs naar Zilvergrijs

Adres
Langeweg 27
Postcode / plaats
3257 KC Ooltgensplaat
Telefoon
06 22646671
';

Eind mei 2021 verscheen een speciale editie van Hart voor de Plaet, de informatiekrant van de dorpsraad Ooltgensplaat die 4x/jaar uitkomt en huis aan huis verspreid wordt. Dit keer speciaal voor de ouderen van het dorp en voor hen die het willen worden of met de ouder wordende mens te maken heeft, op welke manier dan ook. Aanleiding voor deze speciale editie is deelname in de persoon van Ellen van Rossum aan het webinar “Zoals het klokje thuis tikt…”, eind 2020 georganiseerd door Paulina.nu. Het bestuur van de dorpsraad vindt het belangrijk dat het dorp leefbaar is en blijft voor alle dorpelingen; jong en oud. Daarom ondersteunt de dorpsraad allerlei initiatieven van derden en initieert zij zelf ook allerlei ontwikkelingen.

Deze speciale editie van de informatiekrant bevat informatie die van belang is voor iedereen die graag zo lang mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving blijft wonen. Door het ouder worden, worden veel activiteiten die men zijn hele leven al gedaan heeft steeds moeilijker omdat krachten afnemen of doordat ziekte beperkingen oplegt. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om dit moment zo lang mogelijk uit te stellen, echter als zorg of hulp thuis is uitgeput dient zich het moment aan om te verhuizen naar een omgeving waarin continue zorg en hulp voorhanden is; een verzorgings- of verpleeghuis. Helaas is een dergelijke voorziening in ons mooie dorp (nog) niet voorhanden en is in die situatie verhuizen naar een ander dorp noodzakelijk. Het is ook niet realistisch om te veronderstellen dat een verpleeghuis in Ooltgensplaat tussen nu en 10 jaar ontwikkeld zal worden. Maar in plaats van stil te staan bij wat (nog) niet kan, is de vraag wat (nu) wel kan veel interessanter.

Met deze gedachte in ons achterhoofd hebben we deze speciale editie van Hart voor de Plaet samengesteld, samen met Paulina.nu en Oost West Wonen. De dorpsraad heeft de kennis en expertise van deskundige partijen verzameld en gebundeld. Zo zijn er bijvoorbeeld bijdragen opgenomen van de huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste, casemanager en welzijnsadviseur, maar ook van welzijns- en vrijwilligersorganisaties.

De dorpsraad hoopt dan ook dat het de inwoners informeert over de mogelijkheden om zo lang mogelijk in de Plaet te blijven wonen met voldoende bewegingsvrijheid en actieve deelname aan het Plaetse sociale leven. Daarnaast hoopt men dat de informatie de inwoners helpt om tijdig hun licht op te steken over de vele mogelijkheden die er zijn. Dorpsraad Ooltgensplaat: “Schroom ook niet om hulp te vragen als u dat nodig heeft, veel mensen vinden het moeilijk om die stap te maken, maar het is beter dat op tijd te doen dan te laat. Ouder worden maakt grijs; met plezier nog ouder worden maakt zilvergrijs.”

En wie kon beter gevraagd worden het eerste exemplaar van deze speciale editie in ontvangst te nemen dan de oudste inwoner van Ooltgensplaat: dhr. P. in ’t Veld, 102 jaar en nog immer woonachtig in zijn eigen woning in de Plaet.

Wilt u meer weten of deze editie digitaal ontvangen? Stuur een mail naar info@dorpsraadooltgensplaat.nl en ook u weet hoe u oud kunt worden in uw vertrouwde omgeving.