Toegankelijkheid

Samen0187 wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid.

Voldoen aan deze standaard maakt onze websites gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk.

Genomen maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
  • Automatische toetsen: Wij laten onze website toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóórpublicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Contact

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheidslabel van Samen 0187. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.